Ordbok

Behöver Ni hjälp eller förklaring av tekniska begrepp kan vår ordbok hjälpa till. Tryck på den bokstav ordet börjar på så följer alternativ i en lista.

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Å
Ord Beskrivning
i.LINK Kallas även IEEE 1394 eller Firewire. iLINK är en standardiserad, digital höghastighetsbuss. Används bland annat för överföring av digitala bilder från video till video eller TV. Med en i.LINK Digital Video-ingång kan du till exempel kopiera dina hemmavideor och bevara deras digitala bildkvalitet.
ICC-nr. International Card Code. Unikt nummer på 19 eller 20 tecken som alla SIM-kort har. Exempelvis det danska ICC-numret startar med 8945, följt av två tecken som anger netvärksoperatören. TDC har 01.
IDE IDE (Intergrated Drive Electronics) är ett sätt på vilket två enheter kommunicerar, till exempel en hårddisk och ett moderkort.
IEEE IEEE står for "Institute of Electrical and Electronics Engineers". Detta institut sätter internationella standarder för elektronikbranschen.
IEEE 1394 IEEE-standard nummer 1394 är en seriell höghastighetsbuss. IEEE 1394 kallas också "Firewire" och "i.LINK". Används bland annat för överföring av digitala bilder från video till video eller TV.
IMEI International Mobile Equipment Identity. Ett unikt nummer på 15 tecken på alla mobiltelefoner som anger märke, modell och individuell telefon. På Nokia kan detta se ut så här: *#06#.
IMSI-nr International Mobile Subscriber Identity. Unikt nummer på 15 tecken som alla SIM-kort har. TDC börjar med 23801.
Incredible Surround En ljudteknik från Philips, som skapar ett intryck av att högtalarna är placerade betydligt längre bort från varandra än vad som är fallet, vilket ger en förstärkt stereoeffekt som fyller rummet med ljud.
Induktion Den egenskap som skapas i en elektrisk ledning när den utsätts för ett varierande magnetfält. Med induktion kommer värmen så snart du skruvar upp den och försvinner igen så snart du skruvar ned den, precis som med gas. Detta ger en energibesparing på 25 % jämfört med en glaskeramisk värmezon. Induktion utnyttjar värmen optimalt, eftersom uppvärmningen endast sker i botten på kokkärlet. När du tar bort kokkärlet, släcks värmezonen automatiskt.
Infraröd Ljus utanför det mänskliga ögats känslighet (värmestrålning). Används till exempel ofta vid fjärrstyrning av radio/TV.
Installationsbox Installationsboxen svarar på en mottagare eller tuner och används för mottagning av signaler via antenn, parabol eller kabel.
Instant Replay Funktion på många hårddiskbrännare. Med denna funktion kan du till exempel gå tillbaka 5 sekunder, 1 minut eller 10 minuter, uppleva en scen på nytt och därefter fortsätta att titta på programmet.
Interface Gränssnitt, anpassning, mellanled. Begreppet används för alla sammankopplingar av elektriska enheter. Det används också för olika adaptrar och mer komplicerade anpassningsenheter mellan olika apparater.
Interlaced Interlaced anges med ett litet "i" i samband med information om flatskärms-TV:ns upplösning. Detta betyder att endast varannan linje i bilden kan uppdateras periodvis.
IP-adress En unik adress till dator och nätverksutrustning som gör det möjligt att veta vart data ska sändas. Internetanvändare har normalt en dynamisk IP-adress, vilket betyder att de får en ny adress tilldelad varje gång de loggar in på nätet. Servrar har normalt en statisk IP-adress, vilket betyder att de alltid har samma adress och alltid kan hittas.
IR Infrared eller infraröd. Ljus utanför det mänskliga ögats känslighet (värmestrålning). Används till exempel ofta vid fjärrstyrning av radio/TV.
ISDN Integrated Services Digital Network. Offentligt, digitalt telenät som kan överföra telefon, fax, data, m.m. ända fram till användaren. Den digitala, fasta nätförbindelsen med två kanaler gör det möjligt att ha två samtal aktiva samtidigt.
ISO Står för International Standards Organisation. En organisation som fastställer internationellt erkända standarder. En av organisationens uppgifter (eftersom medlemmarna kommer från flera olika länder) är att fastställa standarder för olika aspekter på datateknik, fotografering och reprografi. ISO stipulerar ljudkänslighets- och exponeringskrav för fotografiska emulsioner.
© 2020 Thorn     Vretenvägen 13    SE-171 54 Solna     Tel. 020-24 24 24     info@thorn.se     Org.nr. 556136-8480     Sitemap    Integritetspolicy